Vi heter Linn Staberg och Caroline Holgersson. Vi rollsätter människor och djur för film, TV och reklam. Vi är jättebra på det.